Monday, February 04, 2008

Yada YadaKapak kah gigi saye?


1 comment:

ija said...

A'a memang kapak laa gigi aiyah. Jangan gigit abang ayim tau.